Familiewapen van Moerman

Het Moerman Familiewapen

Deze foto is destijds gemaakt in het Rotterdamse gemeente-archief (met dank aan Annie Moerman), maar het schilderij hangt ondertussen in het archief van het Het Schielandshuis (deel van het Historisch Museum Rotterdam), en schijnt niet meer te bezichtigen te zijn. De datum op het schilderij is 1648, ik weet niet of dit ook de datum van het schilderij zelf is.

De Uitleg ('Heraldiek')

zwart-wit wapenHeraldiek: Het bestuderen van het ontstaan, de ontwikkeling, het gebruik, het recht en de beschrijving van (familie)wapens.

Het wapen van Willem Pieterszoon Moerman (het linker wapenschild) is in vier delen gesplitst. In het eerste en vierde kwartier is in een gouden achtergrond een zwarte vogel vogel te zien (Moerbei-vreter?), zittend op een groene tak van mogelijk een Moerbeiboom, met rode bessen (zijn eetbaar!). De kwartieren 2 en 3 in bruin bevatten een zilveren ('blanke') burcht: het wapen van Blankenburg.

'Moer' verwijst vermoedelijk oorspronkelijk naar 'moeras', veen, wijzend op een beroep als turfsteker of ander veen-gerelateerd beroep?

Rechts op het schilderij: Het wapen van Neeltje Jans, de tweede vrouw van Willem Pieterszoon, met in het midden drie boven elkaar en aan elkaar verbonden lelies met links de letter N en rechts de letter J.

Boven en rond de schilden zie je een versiering (de 'schilddekking') met een moeilijk te herkennen helm, en daar boven op weer de blanke burcht en moerbeivogel. Onder de schilden is een lint aangebracht waarop staat "Willem Pietersz. Moerman AD XVICXLVIII" (16 honderd 48, merkwaardige Romeinse telling...).

Onder het lint een gedicht, wat hieronder staat, met daarboven op een rand een engelkopje met de woorden: "Souckt dat boven is" en een engelkopje eronder met de woorden "Niet wat beneden is".

Met dank aan De Genealogische Website van Pim Ooms voor de uitleg. Ook de webpagina van Arjan Moerman gaat in op de betekenis van ons familiewapen (met kleurenfoto).