Raspberry Pi Hardware en I/O

Raspberry Pi Logo 2012: de Raspberry Pi, de $25 Linux computer? OK, de zaak ligt iets genuanceerder, maar het is toch een heel interessant project. Oorspronkelijk is dit project in de UK opgezet om kinderen op scholen weer in aanraking te laten komen met 'echte computers' in plaats van kant-en-klare kastjes. En, juist om ook weer met hardware te kunnen spelen is de Raspberry Pi heel geschikt.

De beginners-presentatie gehouden op 21 augustus 2012 bij EmSE (Embedded Systems Eindhoven, een hobby-club hier) over mijn bevindingen met de Raspberry Pi is hier te downloaden: EmSE_RaspberryPi.pdf

Deze pagina laat wat mogelijkheden zien van I/O van de Raspberry, zoals de P1 uitbreidingsconnector van de originele RaspberryPi B. Zie ook het officiële schema van de Raspberry Pi (en de errata). De latere versies van de Raspberry hebben extra pinnen; even opletten dus welke versie je hebt.

Raspberry Pi board

P1 is de header linksboven

Er zijn een aantal 'general-purpose I/O' pinnen (GPIO's) die je als input of als output vrij kunt programmeren, plus een aantal pinnen met speciale functies (die je overigens ook als general purpose kunt gebruiken). De pinnen met speciale functies maken het mogelijk complexere modules aan te sturen, bijvoorbeeld via I2C: een 2-draads (plus 2 voor voeding) bus-systeem om bijvoorbeeld temperatuursensors, lcd's en zo aan te sturen.

Welke versie?

Er zijn verschillende revisies van de raspberry, met verschillen in de I/O!!! Ik heb de originele Raspberry Pi model B, revisie 1 (van voor oktober 2012) met maar 256 MB geheugen. /proc/cpuinfo onthult de versie; 000f is versie 1.

Ondertussen is er ook een B+ versie met extra I/O, en zelfs al een quad-core Raspberry Pi 2, voor dezelfde prijs.

Maar, de oude versie doet het nog prima...

Je kan de general-purpose I/O pinnen op de header P1 op diverse manieren benaderen, zoals vanuit C of Python, of zelfs als files vanuit bash scripts. De header P1 is te zien in de linkerbovenhoek van de foto hiernaast. Er zijn kant-en-klare printjes voor te koop om er op aan te sluiten en makkelijk te kunnen experimenteren, zoals het officiëuze GertBoard en deze goedkope prototype-bordjes, maar ik heb even zelf een printje gemaakt waarop ik de belangrijkste pinnen op aparte connectoren heb gezet (gpio, i2c, serial; zie de foto verderop).

I/O connector P1

Hier als referentie de pin-out van de P1 connector op de originele 256 MB B-versie, met zowel de Broadcom datasheet namen (BCM) als de Raspberry Pi namen. Meer details op de RPi BCM2835 GPIO pagina. Let op: hoewel er een +5 Volt pin op de connector zit, zijn alle I/O's 3.3 Volt, en kunnen niet tegen 5 Volt!! Max stroom per pin is blijkbaar instelbaar van 2 tot 16 mA, maar kan de details niet vinden. GPIO pinnummering (BCM of Raspberry) is afhankelijk van je programmeertaal, zie onderstaande tabel.

Functie
BCM
Raspberry
Pin
Pin
Raspberry
BCM
Functie
50 mA max!
+3V3
+3V3
1
2
+5
+5V

I2C0_SDA (*1)
GPIO0 SDA0
3
4
--
--

I2C0_SCL (*1)
GPIO1
SCL0
5
6
GND
GND

GP CLK0
GPIO4
GPIO_GCLK
7
8
TXD0
GPIO14
115200 bit/s

--
--
9
10
RXD0
GPIO15
115200 bit/s

GPIO17
GPIO-GEN0
11
12
GPIO-GEN1
GPIO18
PCM_CLK / PWM0
PCM-OUT
GPIO21 (*2)
GPIO-GEN2
13
14
--
--


GPIO22
GPIO-GEN3
15
16
GPIO-GEN4
GPIO23


--
--
17
18
GPIO-GEN5
GPIO24

SPI-0 MOSI
GPIO10
SPI_MOSI
19
20
--
--

SPI-0 MISO
GPIO9
SPI_MISO
21
22
GPIO_GEN6
GPIO25

SPI-0 SCLK
GPIO11
SPI_SCLK
23
24
SPI_CE0_N
GPIO8
SPI-0 CE0

--
--
25
26
SPI_CE1_N
GPIO7
SPI-0 CE1

(*1): I2C1_SDA/GPIO2 en I2C1_SCL/GPIO3 op revisie-2 borden!
(*2): GPIO27/TMS op revisie-2 borden! Op een revisie-2 bord zit bovendien een extra GPIO connector met 4 extra GPIO's (28-31).

GPIO low-level aansturen

GPio vanuit andere talen?

Op deze RPi Low-level peripherals pagina ook voorbeelden van GPIO vanuit andere talen, zoals Perl, C, C#, Java en Ruby

Ook op die pagina een hulpprogramma om vanuit bash op een meer praktische manier met de gpio om te kunnen gaan.

GPIO vanaf de bash prompt

Als allereerste experiment: een simpel voorbeeld van GPIO aansturing vanuit bash-scripts. Ik heb hiervoor een LED op GPIO 1 aangesloten met een serie-weerstand van 680 Ohm tussen pin P1-12 (gpio-1) en P1-6 (ground). GPIO 1 (volgens de Raspberry nummering, gpio18 volgens de BCM nummering) kan ik zo hoog en laag te maken, en zo de LED aan en uit zetten. Lezen kan op een vergelijkbare manier (met b.v. cat). Let op: gebruik hierbij de pinnummering zoals Broadcom ze voor de BCM aangeeft!

kees@raspberrypi ~ $ sudo -i
root@raspberrypi ~ # echo "18" >/sys/class/gpio/export
root@raspberrypi ~ # echo "out" >/sys/class/gpio/gpio18/direction
root@raspberrypi ~ # echo "1" >/sys/class/gpio/gpio18/value; # LED gaat aan
root@raspberrypi ~ # echo "0" >/sys/class/gpio/gpio18/value; # LED gaat weer uit
root@raspberrypi ~ # echo "1" >/sys/class/gpio/gpio18/value

GPIO vanuit Python

Eerst éénmalig installeren van de python headers en de gpio library (download van PiPy):

sudo apt-get install python-dev
wget http://pypi.python.org/packages/source/R/RPi.GPIO/RPi.GPIO-0.3.1a.tar.gz
tar zxf RPi.GPIO-0.3.1a.tar.gz
cd RPi.GPIO-0.3.1a
sudo python setup.py install
cd ..
sudo rm -rf RPi.GPIO-0.3.1a/
rm RPi.GPIO-0.3.1a.tar.gz

Dan kan je vervolgens in een python-script of vanaf de prompt de gpio aan, voorbeeld:

kees@raspberrypi ~ $ sudo python
Python 2.7.3rc2 (default, May 6 2012, 20:02:25)
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import RPi.GPIO as GPIO
>>> GPIO.setmode(GPIO.BCM)
>>> GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
>>> GPIO.output(18, True)
>>> GPIO.output(18, False)
>>> ^D

I2C

Let op!

Er zijn twee I2C bussen op de BCM2835 chip, op een revisie-1 B-board is bus 0 de bus op de P1 connector. Op een revisie-2 bord is dit bus 1!! En er zijn ondertussen meer varianten...

En: 'I2C clock stretching' is niet goed ondersteund op de BCM2835 chip!!!

Op de Raspberry zit (zoals op zo veel systemen) een I2C bus (vergelijkbaar met de SMB bus). Op deze 2-pins (plus ground/voeding...) bus kan je ook je eigen hardware aansluiten (tot max 128 I2C chips). Het is een ideale manier om bijvoorbeeld extra I/O pinnen te krijgen met behulp van een PCF8574A chip (8 extra I/O pinnen). Ook bijvoorbeeld LCD displays, temperatuursensors, real-time clock, A/D converters en dergelijken kunnen via I2C worden aangesloten. Plus, je kan voor speciale taken je 'eigen I2C-chips' maken voor een paar Euro's, bijvoorbeeld voor stappenmotoren aan te sturen.

I²C aansturen is in het begin wat lastig, omdat de I2C modules niet standaard in raspbian geladen zijn. De i2c-bcm2708 module is blacklisted in /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf, eerst deze file editen en het commentaarteken # voor de regel met i2c-bcm2708 zetten. Denk dat daarna een reboot nodig is. Daarna ook de I2C-dev module laden met sudo modprobe i2c-dev. Dit is overigens een tijdelijke oplossing, meer definitief is te zorgen dat deze module in /etc/modules opgenomen is (i2c_bcm2708 wordt al automatisch geladen als de blacklist verwijderd is). Daarnaast zal je ook de I2C tools moeten installeren: sudo apt-get install i2c-tools .

PCF8574 voor extra I/O

Ik heb het hiernaast staande schema'tje met een PCF8574A (kost zo'n € 2) op een stukje gaatjesprint gemaakt, en met een flatcable aangesloten op de I2C-pinnen van de Raspberry. Op de print zitten ook twee LEDs en een switch. Het was nog even lastig de PCF te 'vinden' op de bus; het adres op de bus was een bit naar rechts verschoven t.o.v. de documentatie van de PCF8574A; dus 0x38 in plaats van 0x70. Dank zij i2cdetect -y 0 (uit i2c-tools) was hij echter snel gevonden:

I2C testschakeling met PCF8574Akees@raspberrypi ~ $ i2cdetect -l
i2c-0    unknown     bcm2708_i2c.0      N/A
i2c-1    unknown     bcm2708_i2c.1      N/A
kees@raspberrypi ~ $ sudo chmod o+rw /dev/i2c-0
kees@raspberrypi ~ $ i2cdetect -y 0
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- 38 -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --

Connectorprint en PCF8574 via I2C
Connectorprint en PCF8574 via I²C

Standaard is de I²C-poort niet voor iedereen toegankelijk (kan hardware aansturen die de werking van het systeem kan verstoren, zoals op een PC). Hier hebben we de I2C-bus zelf in de hand, dus om niet steeds sudo voor een commando te moeten zetten is het handig de poort world-access te geven: sudo chmod o+rw /dev/i2c-0 . Met het commando i2cget -y 0 0x38 0xFF (ook uit i2c-tools) worden de uitgangen op 0xFF (allemaal hoog) gezet, en vervolgens teruggelezen. Afhankelijk van de toestand van de switch komt er nu 0x7F (ingedrukt) of 0xFF (los) terug. Om de LEDs aan te zetten moeten de bijhorende uitgangen laag gemaakt worden: i2cget -y 0 0x38 0xFC. Nog wat pcf8574-voorbeeldjes (python, C). Hier de one-liner voor een wissel-knipperlicht totdat de knop wordt ingedrukt:

while [ "0xfe" = `i2cget -y 0 0x38 0xfe` ]; do sleep 1; i2cget -y 0 0x38 0xfd; sleep 1; done

De LM75 op mijn vingertopTemperatuursensor LM75

Een ander leuk I2C blokje is de temperatuursensor LM75. Ik heb de low-cost NXP LM75BD, met een resolutie van 1/8 graad (11-bit) en een maximum onnauwkeurigheid van ±2 ºC van -25ºC tot +100ºC, en de mogelijkheid iets aan en uit te schakelen op instelbare temperatuurpunten via een aparte uitgang. Nauwkeurigheid wordt wat groter door calibratie; in ijswater wisselde dit bij mij tussen de 0 °C en de 0.375 °C (met chips uit dezelfde serie) dus zeg max een halve graad afwijking.

LM75BD temperatuursensor pinout in SO8De LM75BD zit in een SO8-behuizing (5x5 mm). Dit is zo'n beetje de kleinste die ik nog zo aan kan om uit de hand te solderen. 5 dunne draadjes aangesoldeerd plus een 100 nF condensator over Vcc (3.3 .. 5V) en aarde. De draden door een stukje isolatie geregen (van een andere draad gestript) samen met een stukje dun enkel-kern draad voor de mechanische stevigheid, en ik had de montage zoals hiernaast op mijn vingertop vergroot te zien is. Hier is later nog een druppel twee-componentenlijm omheen gegaan voor bescherming.

I2C in Python

Een project dat een I2C-library voor Python gemaakt heeft is Quick2wire, een voorbeeldtoepassing is deze temperatuursensor en A/D

Bij het aan aarde leggen van de 3 adrespinnen A0..A2 meldt de chip zich keurig met i2cdetect -y 0 op adres 48. Uitlezen van het eerste byte van de temperatuur ( i2cget -y 0 0x48 0x00 leest register 0) geeft 0x15 (21 °C), wat oploopt naar 0x20 (32 °C) als ik de sensor tussen mijn vingers houd. Uitlezen van de twee temperatuursetpoints (register 2 en 3) geven de juiste waarden: 75 en 80 °C. Een setpoint instellen gaat eenvoudig: de bovengrens verhogen van 80 naar 96 graden (0x60 hexadecimaal) kan met i2cset -y 0 0x48 0x03 0x60. Wil je meer, zoals alle 11 bits van de temperatuur uitlezen, dan komt er toch een programma'tje bij kijken (voorbeeld lm75 uitlezing).

Hieronder een grafiekje van de temperatuur in de kamer (meting per kwartier), waarbij in de loop van de week de buitentemperatuur flink naar beneden ging.De eerste dagen was het zonnig, en daalde de temperatuur zelfs 's nachts nauwelijks onder de 20 graden. Daarna snel kouder, overdag hield de verwarming de zaak op 20 graden (thermostaat aan andere kant van de kamer) afgezien van wat werkzaamheden waarbij de deur veel open moest, 's nachts koelde het snel af omdat het buiten maar iets boven de nul was. De hakkeltjs zijn wat eigenaardig: soms lijkt het of de LM75BD niet helemaal goed uitleest, en een update van de waarde doet tussen het lezen van de high- en de low-byte in... Heb ik later in software aangepast.

Temperatuurmeting
Kamertemperatuur gedurende een week


Temperatuur laatste 24 uur
Metingen drie sensoren over 24 uur

En nog een plaatje van meer recente datum, geplukt van de webview waarmee ik de resultaten op afstand kan bekijken (gebruik makend van Google Charts). Data is over 25 uur, met metingen om het uur.

Aan subtiele veranderingen in de temperatuur kan je heel wat aflezen: bijvoorbeeld de kamertemperatuur is mooi constant, maar je ziet iets variatie

  • de sensor 'Kamer' hangt te dicht bij de TV, scheelt ongeveer een graad
  • De sensor voor 'Zolder' zit op de warmwaterleiding, je ziet wanneer er warm water wordt gepakt. Dit wordt gebruikt door het home control system om bijvoorbeeld de afzuiging in de badkamer aan te zetten

Als je dit weet, en je weet het leefritme, kan je hier weer je systeem op laten reageren.

Specifieke PCF8574 driver werkt niet?


LM75BD sensor list

Sensor
Addr
0 °C uitlezing
Use
0
0x48
0.38 °C Test
1
0x49
0.00 °C Test
2
0x4A
0.25 °C D1
3
0x4E
0.25 °C AZ1
4
0x49
0.25 °C CV1
5
0x4D
0.00 °C CV2
6
0x4E
0.12 °C CV3
7
0x4F
?? °C Ext

De PCF8574 zou controle nog eenvoudiger moeten maken... Laden van de PCF8574 driver (run het met sudo sh -c '...commando...' omdat sudo direct voor een echo naar een systeemfile niet werkt, of start een root terminal met sudo lxterminal &): met ls wordt het device zichtbaar op bus 0 adres 0x38. Maar wat ik er dan mee moet (link1, link2)? Volgens mij is de driver voor de pfc857x niet in de kernel aanwezig (modprobe pcf857x geeft een fout)...

Ik kreeg van Jarno Kamminga de volgende extra informatie hierover:

Er bestaat een kernel module genaamd gpio-pcf8574x, standaard is deze niet meegeleverd met bijvoorbeeld Raspbian wheezy en het vereist wat werk om deze te compileren, maar als deze gecompileerd is kan je hem laden met "modprobe gpio-pcf8574x". Zodra de driver geladen is kan je met "echo pcf8574 0x38 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device" de IC toevoegen aan I2C, dit zorgt ervoor dat je vervolgens de poorten/pins kan benaderen via de sysfs interface, zoals jij toont in "GPIO vanaf de bash prompt".

Zodra je het nieuwe I2C apparaat geladen hebt wordt er een nieuwe GPIO chip gecreerd (/sys/class/gpio/gpiochip248). Je kan nu de acht GPIO pinnen van de PCF8574 benaderen als GPIO248 tot GPIO255. Bijvoorbeeld:

kees@raspberrypi ~ $ sudo -i
root@raspberrypi ~ # echo "248" >/sys/class/gpio/export
root@raspberrypi ~ # echo "out" >/sys/class/gpio/gpio248/direction
root@raspberrypi ~ # echo "1" >/sys/class/gpio/gpio248/value; # LED gaat aan
root@raspberrypi ~ # echo "0" >/sys/class/gpio/gpio248/value; # LED gaat weer uit
root@raspberrypi ~ # echo "1" >/sys/class/gpio/gpio248/value

Voor het cross-compileren van de kernelmodule kan je terecht op deze pagina: elinux.org/RPi_Kernel_Compilation. Met rpi-update zorg je ervoor dat je de laatste versie van de kernel geinstalleerd hebt. Nadat je rpi-update hebt uitgevoerd moet je de rpi herstarten om de nieuwe kernel te laden. Je hebt dan dezelfde kernel geladen als de broncode die je uitcheckt bij git://github.com/raspberrypi/linux.git.Voer na het uitvoeren van "oldconfig" het volgende uit en selecteerd de kernel module voor de driver om ervoor te zorgen dat deze ook gecompileerd wordt:

make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CCPREFIX} menuconfig

Seriële poort

Boot-voortgang en Console

Op de P1 connector zit ook een seriële poort, dat wil zeggen een RxD en TxD pin (receive en transmit data). Deze pinnen zijn niet compatibel met een RS-232 seriële poort op een PC/laptop, maar zijn geïnverteerd en 3.3 Volt. Ik had nog een FTDI serieel-naar-USB converter liggen (eigenlijk niet die, maar ok), die dat aan kan; alternatief kan je bijvoorbeeld met een MAX232 naar echte RS-232 signalen (klassieke serial port) over gaan voor oudere computers.

Door nu met bijvoorbeeld GtkTerm de verbinding op te zetten (met mijn FTDI-oplossing, poort /dev/ttyUSB0, baudrate 115200) krijg je een console waarop je ook op de Raspberry Pi kunt inloggen (in plaats van bijvoorbeeld via Ethernet en SSH), en ook het hele boot-process kan volgen, handig als je iets overhoop gehaald hebt en het systeem niet meer start.

Poort in eigen programma's

Maar wat nu als je de seriële poort voor iets anders wilt gebruiken, bijvoorbeeld voor aansturing van een serieel home control system? Hoe koppel je de poort los van de console? Dit staat beschreven op "Using the Raspberry Pi's serial port". In het kort twee stappen, aanpassen van /boot/cmdline.txt (verwijder console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200) om tijdens booten de poort niet te gebruiken, en aanpassen van /etc/inittab (comment out de regel met 2:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100) zodat de console niet wordt herstart op de seriële poort. Dan kan je bijvoorbeeld op de Raspberry minimon installeren om de verbinding te testen.

Minicom commands

De basis-commando's:
^a B : scrolling back in buffer
^a Q : quit (no reset)
^a X : eXit and reset
^a Z: help

sudo apt-get install minicom
sudo minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyAMA0
# of: sudo chmod 666 /dev/ttyAMA0; minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyAMA0

Met mijn serial-naar-USB converter op mijn PC aangesloten en daar GtkTerm gestart (/dev/ttyUSB0, baudrate 9600), werkt! De poort is nu dus vrij voor eigen applicaties. Uitleg over gebruik van de seriële poort in Linux is onder andere te vinden op "Serial Port Programming in Windows and Linux". En hier een voorbeeld van UART programming op de Raspberry.

Raspberry Temperatuur-sensor

De Raspberry heeft overigens ook een ingebouwde temperatuursensor, en ook spanningssensoren etc; uit te lezen met de VideoCore driver VCHIQ.

sudo /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp; # geeft b.v.: temp=45.6'C (rust, 18°C kamer)
sudo /opt/vc/bin/vcgencmd measure_volts; # volt=1.2000V

Hier meer informatie over beschikbare vcgencmd commando's. Om dit ook als gewone gebruiker te kunnen doen moet je wat extra instellingen doen (en een reset):

sudo echo 'SUBSYSTEM=="vchiq",GROUP="video",MODE="0660"' > /etc/udev/rules.d/10-vchiq-permissions.rules
sudo usermod -a -G video kees; # zelf toevoegen aan de groep 'video'

Raspberry camera

Ook de Pi NOIR infrarood camera aangeschaft (€40 bij Conrad). Dit is dezelfde als de normale Raspberry camera, maar dan zonder ingebouwd infrarood-filter. Goede uitleg op de Raspberry paginas. Samen met een 3 Watt infrarood-LED als lichtbron heb je zo een leuke nachtkijker. Dat was ook de reden voor de aanschaf: eens kijken wat dat gerommel op het platte dak 's nachts is...

IR Led met constante-stroombron
Constante-stroombron en LED op koelvin

LED is een '3W InfraRed LED 850nm IR Emitter on 2cm Star' (DealExtreme €3.09); let op, de 940nm-versie is niet geschikt omdat de kamera veel ongevoeliger is op die golflengte. Werkt samen met een constante-stroombron geschakelde voeding 'Buck Constant voltage Constant Current Module' (DealExtreme $5.61) ingesteld op 1.75A, wat samen met de 1.66 Volt over de LED 2.9 Watt oplevert. Aangesloten op 5 Volt trekt dit ruim 600 mA. Monteer de LED op een koellichaam, en niet direct in de LED kijken: je oog ziet het infrarood niet, en trekt de pupil niet dicht, maar het kan wel je oog beschadigen! Je ziet de LED iets rood opgloeien als'ie aan is (net op de rand van je gezichtsveld), da's wel handig.

Zie de tekst hierboven bij de temperatuursensor over de toegang tot de videochip, hoef je niet steeds 'sudo' voor de commando's te typen.

1. Stilstaande beelden

Ik heb geen HDMI monitor aan mijn Raspberry hangen (hangt alleen maar aan Ethernet), dus als ik een foto maak moet ik die eerst overhalen (bijvoorbeeld met ftp via FileZilla). Foto nemen kan je met:

# 1 second delay, quality 75, no-preview
raspistill -v -t 1000 -w 1280 -h 960 -q 75 -o test.jpg -n
# In het donker: 6 seconden sluitertijd, ruisonderdrukking etc
raspistill -t 1000 -ex night -mm average -ev 8 -q 14 -ifx denoise -ss 6000000 -o current.jpg -n

2. Video streaming test

Het leuke is dat de camera zelfs bij video nauwelijks rekenkracht vraagt, bij 10 Mb/s H264 is de CPU maar een paar procent met video bezig omdat het meeste door de video-accelerator van de Broadcom-chip gedaan wordt (de zwaarste load is de SSH-verbinding vanwege de encryptie, 10%). Twee mogelijkheden:

1. Op de Raspberry video met netcat streamen naar bijvoorbeeld poort 5001, en dit op Ubuntu oppikken en doorgeven naar mplayer gaat bij mij het best (bij instellingen hieronder met vrij lage latency):

# uitvoeren op de Ubuntu (of andere linux PC):
# eenmalig: sudo apt-get install mplayer netcat
# en vergeet niet de poort op je firewall open te zetten!
nc -l 0.0.0.0 5001 | mplayer -fps 40 -cache 512 -
# uitvoeren op de raspberry:
raspivid -t 999999 -w 1280 -h 960 -o - | nc -v <ip_van_je_ubuntu_machine> 5001

2. Kan ook in een keer vanaf Ubuntu door het raspivid commando remote op te starten, maar dit geeft bij mij een latency van ongeveer 1 seconde (onderstaande is één regel):

ssh -p <je_ssh_poort> pi@<ip_van_je_raspberry> raspivid -t 1000000000 -b 10000000 -w 1280 -h 960 -o - -fps 40 -ex night | mplayer -fps 40 -cache 512 -

3. Motion detection

Movement detected!
De eerste detectie...

En nu de bewegingsdetectie... Hier ging het me uiteindelijk om: wat stommelt er 's nachts op het dak?

Met het recept op Setting up Wireless motion-detect cam heb ik motion en mmal geïnstalleerd, config aangepast (bijvoorbeeld rotate 180 omdat de kamera ondersteboven is gemonteerd) en starten met ./motion-mmal -n -c motion-mmalcam.conf.

Steenmarter?
En daar is'ie dan... 9 april 2015
Compositie van drie opnames (er is dus maar een marter)

Hiermee is op een browser (behalve Chrome) te zien wat de Raspberry ziet (adres: http://<adres_van_je_pi>:8081) in de vorm van MJPEG, inclusief een kader rond de beweging (in de motion config file de optie: locate on). Bovendien wordt er van de scene een avi-filmpje gemaakt zodat je het ook later terug kunt kijken, en niet 's nachts wakker hoeft te blijven. Ik laat deze filmpjes direct naar de netwerkschijf wegschrijven, omdat de SD-card vrij snel vol zou zijn (is mijn 'reserve-Raspberry' met een SDcard van maar 4 GB).

Steenmarter?
Nog een foto (klik voor groter)

Links een van de eerste detecties :-) . En rechts het eerste echte nachtresultaat (compositie van meerdere opnames)... Het lijkt een kleine rover, zo te zien zou het wel eens een steenmarter kunnen zijn. Waar zou'ie wonen (we horen/zien hem lang niet elke nacht, dus zal hier wel gewoon op rooftocht zijn)? Leuk, wonen hier echt dicht bij de natuur! Van mij mag'ie blijven (maar liefst niet in mijn huis...).

Helaas is de infrarood-LED niet zo heel sterk, dus de opnames 's nachts zijn vaak bewogen en nogal donker. Nog een keer wat aan doen (meer LEDs). Later meer hierover (of over andere onderwerpen)...