Dit is een archief-pagina

Dit is een archief-pagina. Ik werk deze pagina niet meer actief bij.
Informatie kan verouderd zijn, en links lopen mogelijk dood.
Maar, misschien heeft iemand er nog wat aan.


Doodle naar PCX Converter

PalmPilot Doodle Database naar PCX files converter,
C.M. Moerman, 08 mei 2001 (c)

Dit is een PC utility, en geen Palm programma!!!!

[English]This page is also available in English.[English]

Idee voor spelletjeEen van de simpele programma's die ik zo nu en dan maak kan zelfs nuttig zijn voor andere Palm gebruikers: mijn doo2pcx program. Dit programma zet een Doodle .pdb database file zoals gemaakt door het Doodle tekenprogramma (niet van mij) en op de PC geplaatst door de normale HotSync procedure om naar meerdere .pcx format files (16-color pcx, waarvan alleen zwart en wit gebruikt worden). Ik heb dit 16-bit pcx formaat gekozen omdat dit door veel grafische programma's ondersteund wordt, en vooral omdat ik toevallig al een .pcx file writer routine had gevonden tijdens het maken van wat andere programma's. Rechts een voorbeeld, al heb ik hier wit door groen vervangen om het idee van een Palm scherm te krijgen.

Syntax:
doo2pcx <database> <filename>

  • <database> is het pad en filenaam van de doodle database file, zoals gemaakt tijdens een hotsync van de Palm (typisch C:\Palm\<yourname>\Backup\DoodleDB.PDB )
  • <filename> is het pad en de filenaam die worden gebruikt door het programma om de pcx filenamen te maken. De filenaam mag geen extensie hebben: het programma plakt hier namelijk zelf een 2-cijferig volgnummer en de .pcx extensie aan vast. Bijvoorbeeld bij gebruik van 'c:\pics\doodle' geeft dit de filenamen c:\pics\doodle00.pcx, c:\pics\doodle01.pcx etc.

Ik heb het commando in een batch-file gezet, zodat ik hem vanuit Windows alleen hoef te dubbel-klikken, de inhoud van deze batch-file is de volgende regel:

C:\Utils\doo2pcx C:\Palm\MoermaK\Backup\DoodleDB.PDB "c:\My Documents\Doodle"

Pas op: er staan dubbele aanhalingstekens rond de <filename> waarde: dit is omdat de directory 'My Documents' een spatie in de naam heeft, en DOS hierdoor in verwarring raakt. Je kan een tweede regel in je batchfile opnemen met 'pause', dit zorgt er voor dat het window niet gelijk verdwijnt maar pas na een toetsaanslag, zodat je eventuele foutmeldingen kan lezen.

PotpoterDit is versie v1.01, gecompileerd met GCC/Mingw32 (zie mijn C pagina). Eindelijk dus een versie met ondersteuning voor lange filenamen. Ook spaties mogen in de naam voorkomen, alleen in dat geval moeten er wel dubbele aanhalingstekens om de filenaam.

Het programma heeft slechts heel primitieve foutdetectie, en slechts beperkte mogelijkheden. Het is voor mij slechts een tool om plaatjes van de Palm naar de PC te krijgen, de omgekeerde richting heb ik niet nodig, en dus ook niet geïmplementeerd.

Foutmelding met bijhorende foutnummersJapanese:
1 Illegal number of arguments: displays help text (Te weinig argumenten)
2 Can't find input file <filename> (Kan de opgegeven database file niet vinden)
3 Can't read header of input file <filename> (Kan de file niet lezen)
4 Illegal file type <filename> (De opgegeven file is geen Doodle database file)
5 Can't create output file <filename> (Kan de output file niet maken)

Download DOO2PCX.EXE (6656 bytes) of download DOO2PCX.ZIP (3833 bytes, bevat doo2pcx.exe en doo2pcx.txt). Doo2pcx is een soort shareware: kosten zijn een E-mailtje naar mij voor gewone gebruikers; en voor andere programmeurs voor de PalmPilot een gratis registratie voor hun produkt.